ریما هاست
میزبانی وب لینوکس، حداکثر امکانات… حداقل هزینه!

میزبانی وب اشتراکی

سرویس میزبانی وب اشتراکی ریماهاست شامل سه بسته با امکانات و قیمت مناسب منطبق با نیازهای سایتهای کوچک تا متوسط میباشد.

مشخصات بسته میزبانی وب اشتراکی ریماهاست در جدول زیر نمایش داده شده است:

Shares
Share This